English version of this page

Dokumenter

Vi er i gang med å planlegge utstillingene i Vikingtidsmuseet. Disse dokumentene beskriver foreløpige planer for utstillingene, og gjøres tilgjengelig for tilbydere, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Klikk for å laste ned.

Masterplan for utstillinger: Beskriver museets intensjoner med utstillingene og annen formidling.

Utstillingsopplevelse: Rapport som beskriver det generelle konseptet for utstillingsopplevelse i de permanente utstillingene.

Arkitektur og generell utstillingsdesign-strategi: Dette dokumentet gir en oversikt over arkitekturen og bygningsstrukturen, oppsummerer de generelle designstrategiene for utstillingene og introduserer planene for utstillingmontre i museet.

Opplevelseskonsepter: 27 dokumenter med overordnede beskrivelser av hva museets besøkende skal lære og oppleve på de forskjellige områdene i den permanente utstillingen. Hvert opplevelseskonsept inneholder korte beskrivelser av besøkelsesstrøm, opplevelses- og læringsmål, hovedhistorier og nøkkelgjenstander, og noen konseptuelle tanker om besøkendes opplevelse, romlig konsept og tekniske krav.

Sammendrag - akademisk innhold: Beskriver det faglige innholdet som er grunnlaget for videre utvikling av utstillinger og formidlingsløsninger. Sammendraget for akademisk innhold vil bli videreutviklet gjennom prosjektets detaljeringsfase.

Monteroversikt: Planløsninger med veiledende plassering av montre.

Nøkkelgjenstander: Dette er et sammendragsdokument med en liste over nøkkelgjenstander fra de forskjellige opplevelseskonseptene.

Tekniske retningslinjer: En oversikt og rask introduksjon til prinsipper og retningslinjer for tekniske systemer og løsninger i Vikingtidsmuseet.

Generelle og spesielle vilkår for kjøp av store varer: Dette dokumentet gir en oversikt over Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsvilkår for kjøp av varer - “Den røde boken”. Dette er relevant for tilleggsleveransene i anskaffelsen av de faste utstillingene.

Presentasjoner om kommende utstillingsdesignkonkurranse for det nye Vikingtidsmuseet.

Forskningsoversikter

Publisert 9. sep. 2021 10:25 - Sist endret 21. mars 2022 09:37