English version of this page

De nye utstillingene

Vikingtidsmuseet har verdens fremste samling av gjenstander fra vikingtiden, blant annet de best bevarte vikingskipene i verden. Utstillingene blir en fortelling om nordboerne og deres verden– i en tid preget av stor endring.

Bildet kan inneholde: stemning, himmel, verden, bygning, kunst.

Vikingtidsmuseet vil være verdens viktigste formidler av kunnskap om vikingtiden. Det blir en ny type forskningsmuseum, hvor besøkende kan fordype seg i vikingtiden eller nyte en enestående estetisk opplevelse, eller begge deler. Museet vil overraske og utfordre publikum ved å gi ny kunnskap, nye perspektiver og nye oppdagelser.

Gjenstandene vil spille en nøkkelrolle i opplevelsen og hva du lærer på museet. De har en sentral og aktiv rolle å spille i fortellingene om fortidens mennesker, og gir en kobling mellom fortid og nåtid. Gjenstandene som vises i Vikingtidsmuseet er ekte gjenstander fra vikingtiden. De er fascinerende i seg selv, men motiverer også besøkende til å utforske historiene de har å fortelle, og forskningen som ligger bak. Noen gjenstander er imidlertid også kunstverk, og deres estetiske verdi er en opplevelse i seg selv. Mer enn 8000 utvalgte gjenstander skal stilles ut, og sammen med moderne fasiliteter og publikumsopplevelser vil man få et unikt innblikk i vikingenes liv og samfunn. Til sammenligning stilte det tidligere Vikingskipshuset ut 300 gjenstander. 

Utstillingenes innhold blir variert og tilpasset ulike besøkstyper. Noen besøkende vil kunne oppleve høydepunktene på kort tid, mens andre besøkende vil ønske å gå i dybden på ulike temaer og fortellinger. Besøksopplevelsene skal planlegges ut i fra dette. Gjenstander, scenografi og audiovisuelle virkemidler skal lokke besøkende til å utforske og oppdage. Varierte formidlingstilbud gir både sanselig, utfordrende og spektakulære opplevelser som skaper begeistring og engasjement, både for den travle og den utforskende museumsgjest.

Åtte ulike opplevelsesområder er under planlegging.

Bildet kan inneholde: skjematisk, kart, gjøre, skråningen, parallell.

Velkommen og introduksjon til vikingtiden

Bildet kan inneholde: stående, kunst, grå, bygning, gulv.

Denne introduksjonen til vikingtiden inkluderer en spektakulær utstilling om hvor og når vikingenes verden fant sted, samt en introduksjon til forskning som et premiss for kunnskapen vi utvikler om vikingtiden. Denne delen spenner også over hele foajeområdet og forelesningssalen.

Rundt år 800 – En annen verden

Bildet kan inneholde: båt, vannscooter, sjøarkitektur, verden, kjøretøy.

Oseberg-funnet danner grunnlaget for fortellinger om et samfunn med et verdensbilde innrammet av norrøn mytologi. Det handler om mennesker som lever i en annen verden, historier som vil vekke den besøkendes nysgjerrighet og åpne for refleksjon.

Rundt år 900 – Den lange reisen

Bildet kan inneholde: vann, verden, lys, bygning, himmel.

Gokstad-begravelsen danner grunnlaget for fortellinger om hvordan forskjellige regioner kjempet om ære og ressurser, skipenes sentrale posisjon i samfunnet og vikingenes møter med omverdenen.

Rundt år 1000 – En helt ny orden

Bildet kan inneholde: bygning, kunst, begivenhet, rom, komposittmateriale.

Den siste delen av utstillingen ser på historier om hvordan de tre skandinaviske landene oppsto, hvordan nye byer ble etablert og hvordan kristendommen fikk fotfeste og kirken steg til makten i samfunnet. Store endringer skjedde i denne perioden, med omveltninger som i stor grad påvirket vanlige menneskers liv. Besøkende blir utfordret til å reflektere over hvorfor vikingtiden tok slutt og hvordan kunnskap om historie påvirker vårt syn på nåtiden og fremtiden.

Forskningsverksted og kino

Laboratorier og forskningsverksteder hvor besøkende kan komme tett på forskningen og delta i arbeidet for å bedre forstå vikingtiden.

Midlertidig utstillingsområde

Spesialutstillinger spiller en viktig rolle for å ta opp samtidstemaer, bidra med en stemme til pågående sosiale debatter, fange opp nye utstillingstrender og/eller temaer i populærkulturen.

Skole- og aktivitetsområde

Dette området er beregnet på bruk i museumsopplæring for barn og tenåringer. Her kan unge besøkende oppleve oppslukende multimedia-presentasjoner og delta i håndverk og praktiske aktiviteter.

Utendørsområder og park

Bildet kan inneholde: fotografi, bygning, veibane, arkitektur, vindu.

Uteområdene er delt inn i to hovedaktivitets-soner. Museumsparken er åpen og gratis for publikum, og tilbyr en åpen og leken tilnærming til vikingenes univers. Den indre gårdsplassen er et ca. 620 kvadratmeter stort område i hjertet av bygningen hvor besøkende kan komme nær arkeologiens verden og metoder, for eksempel gjennom utgravninger og eksperimentell arkeologi.

Bildet kan inneholde: bilderamme, kunst, belysning, interiørdesign, gest.

Fortellingen og utformingen av de skjøre Oseberg -tekstilene animert på veggen.
Illustrasjon: Atelier Brückner

 

Dokumenter

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, kinn, hake.

Eilif Holtes allmennyttige fond har svært generøst donert 200 millioner kroner til Universitet i Oslo. Midlene skal øremerkes publikumsopplevelser, og er helt avgjørende for å realisere de ambisiøse planene for Vikingtidsmuseet.