English version of this page

Historien om Vikingskipshuset

Vikingskipshuset er et nasjonalt symbol og rommer kanskje Norges viktigste kulturarv – skip og gravgaver fra de store skipsgravene Oseberg, Gokstad, Tune og Borre. Den ikoniske bygningen er tegnet av en av 1900-tallets mest framstående norske arkitekter – Arnstein Arneberg.

Bildet kan inneholde: bygning, himmel, motorkjøretøy, hus, tre.

Osebergskipet starter ferden fra Universitetshagen til Bygdøy.

Interessen for Vikingskipshuset med skip og gjenstander var enorm fra første stund, helt fra de arkeologiske utgravningene på 1800- og 1900-tallet. Tuneskipet ble utgravd i 1867, Gokstadskipet i 1880 og Osebergskipet i 1904, og en debatt om hvor skipene skulle stilles ut startet nesten umiddelbart. Skipene ble først plassert i et skur i Universitetshagen, men forholdene var dårlige.

I juni 1914 ble arkitekt Arnstein Arneberg tildelt 1. premie i arkitektkonkurransen for det nye museet som skulle huse vikingskipene, for prosjektet med motto «Osebergdronningen». Vikingskipshuset ble oppført i flere trinn. I første omgang ble kun avdelingen som rommet Osebergskipet åpnet i 1926. Deretter kom fløyene med Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse åpnet i 1932. Krigen utsatte byggingen noen år, og først i 1954, kunne vestibylen og fløyen med gjenstandene fra Osebergskipet åpnes og Vikingskipshuset, slik vi kjenner det i dag, stod ferdig.

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, vindu, anlegg, hus.

Første byggetrinn, før Osebergskipet flyttet inn. Fra 1926.

Bildet kan inneholde: himmel, sky, svart, bygning, arkitektur.

Andre byggetrinn. Fotografert 1930.

Bildet kan inneholde: anlegg, bygning, tre, vindu, hus.

Andre byggetrinn, fotografert 1932.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, bygning, armatur, vindu.

Siste byggetrinn med ferdig fasade. Foto fra 1955.

Arnstein Arnebergs vinnerutkast fra 1914 var en tilsynelatende kvadratisk bygning preget av nordisk nybarokk med samtidige sterke referanser til midddelalderens romanske og gotiske stil. Museet fikk et ganske annerledes utseende enn hva som hadde vært Arnebergs opprinnelige intensjon. I stedet for et herregårdsliknende utseende ble bygningen sammenliknet med en kirke. Korsformen, det opprinnelige inngangspartiet, det sentralstilte tårnet, de innvendige hvelvingene og de grovpussede, kalkbehandlede veggene bidrar selvfølgelig sterkt til assosiasjonen, på tross av parabelstøpte betonghvelv og mer sammensatte intensjoner enn å imitere et middelaldersk kirkerom.

Bildet kan inneholde: kunst, tre, farger og nyanser, hus, fasade.

Arnebergs opprinnelige konkurransetegning for "Osebergdronningen".

Bildet kan inneholde: bygning, maling, himmel, vindu, maleri.

Arneberg bearbeidet vinnerprosjektet i 1914, til et mer rendyrket uttrykk i nordisk nybarokk stil.

Bildet kan inneholde: hus, bygning, tre, kunst, vindu.

Skisse fra arkitekt Arneberg fra 1915, her inngangspartiet mot sør.

Bildet kan inneholde: økoregion, bygning, anlegg, maling, vindu.

Ett av Arnebergs utkast til nytt byggetrinn. Det er datert juli 1953

Inne i Vikingskipshuset skulle salenes utforming fremheve skipene og skape romlige opplevelser gjennom form, lys og skygge. Arkitekturen skulle både underordne seg og forsterke de historiske objektene. Myke, hvitkalkede hvelvinger går helt ned til gulvet i fløyene hvor skipene er utstilt. Her er det ingen forstyrrende linjer mellom tak og vegger som virker inn på opplevelsen av skipenes egne linjeføringer.

Osebergskipet fotografert i 1958. Mittet & Co AS.

Bildet kan inneholde: båt, himmel, svart, vannscooter, grå.

Gokstadskipet 1932. Fotografert av Anders B. Wilse.

Besøk Vikingskipshuset gjennom tidene

Historisk bildeomvisning blant vikingskipene fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie.