English version of this page

Det nye museet

I det nye museet vil vikingskipene og resten av samlingene fra vikingtida presenteres på en sikrere og mer publikumsvennlig måte enn det som var mulig i det gamle bygget. Det nye Vikingtidsmuseet skal bli verdens viktigste formidler av vikingtiden, og museet skal sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av denne unike perioden av norsk historie. 

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, hus, tre, tilpasning.

Vikingtidsmuseet skal stille ut verdens fremste samling av gjenstander fra vikingtiden, blant annet de tre best bevarte vikingskipene i verden. Forskerne våre gjør stadig nye og spennende oppdagelser som vi skal dele med publikum. Like viktig er det at vi skal gjøre vikingtiden levende for alle våre besøkende på en nyskapende og spektakulær måte. På den måten skal vår fremste kulturarv få leve videre til glede for oss i vår tid, og for kommende generasjoner. 

Det nye Vikingtidsmuseet blir tre ganger så stort som det gamle museet, Vikingskipshuset. Totalt blir det nye museet ca. 13 000 m2, hvor omtrent 9000 m2 er publikumsareal, inkludert 5500 m2 med utstillinger. Det nye museet bygges som en utvidelse av det tidligere Vikingskipshuset, og en forlengelse i glass vil føre det nye og det gamle bygget sammen.   

Interessen for vikingskipene og gjenstandene som ble funnet i skipsgravene har vært enorm, helt fra starten av utgravingene på 1800- og 1900-tallet. Forholdene for skipene i den gamle museumsbygningen er ikke gode nok, og en ny, klimaregulert bygning med nye støttesystemer er helt nødvendig for å kunne sikre de unike gjenstandene våre for fremtiden. 

I tillegg til en tredobling av utstillingsarealene, vil det nye museumsanlegget inneholde restaurant, foredragssal, museumsbutikk, museumspark, et eget område for skoleelever på besøk, laboratorium med tilgang for publikum og forskningssenter. 

Arkeologer, formidlere og et mangfold av andre ansatte jobber for å finne gode og nyskapende måter å lage utstillinger på, slik at museet når målet om å bli verdens viktigste formidler av vikingtiden. 

Statsbygg holder på med å detaljplanlegge en ny klimaregulert bygning med nye støttesystemer som vil sikre de unike skipene og gjenstandene for fremtidige generasjoner. Museets fagpersoner innen konservering og samlingsforvaltning samarbeider med Statsbygg i et eget sikringsprosjekt om løsninger for trygg håndtering av skip og gjenstander under byggeprosessen, og om sikre metoder for flytting til nybygget når det står klart. 

Bildet kan inneholde: bygning, anlegg, armatur, tomt, skråningen.

Den eksisterende bygningen blir tilknyttet det nye tilbygget med et glassforlengelse. Dette er både en elegant arkitektonisk løsning, men forsterker også hele museumsopplevelsen. Det blir en opplevelse full av kontraster ved å gå fra dagslyset ute, til å bli kastet inn i en annen verden, nærmere bestemt en sensommers ettermiddag i Oseberg i år 834.

Fremdrift

 • 2015: Den internasjonale arkitektkonkurransen blir utlyst.
 • 2016: AART architects vinn arkitektkonkurransen blant 111 bidrag.
 • 2018: Forprosjekt ferdigstilt.
 • 2021: Vikingskipshuset stenger for publikum.
 • 2022: Byggestart.
 • 2025/2026: Vikingtidsmuseet ferdigstilles.
 • 2026: Museet åpner.
Arkitekturtegning av fasaden på en bygning.
 • Brukar: Kulturhistorisk museum 
 • Byggherre: Statsbygg
 • Oppdragsgjevar: Kunnskapsdepartementet
 • Eigar og driftsansvar: Universitetet i Oslo
 • Arkitekt: AART architects
 • Tekniske rådgjevarar: Multiconsult, Brekke & Strand
 • Samla areal: ca. 13.000 m2 BTA
 • Utstillingsareal: ca. 5000 m2 BTA
 • Ferdigstillast: 2025-2026
 • Opnast for publikum: 2026
Bildet kan inneholde: sky, himmel, anlegg, tre, gren.