English version of this page

Samlingene

Gjenstander er nøkler til vikingenes verden. Et spekter av gjenstander fra Osebergskipet til sverdet fra Langeid til små perler fra Kaupang vitner alle om en svunnen tid. Sammen fremkaller de et bilde av et samfunn som har gjennomgått store endringer.

Bildet kan inneholde: gjenstand, nikkel, metall, mote tilbehør.

Praktsverdet fra Langeid.

Bildet kan inneholde: produkt, kroppssmykker, mote, naturlig materiale, kreativ kunst.

Glassperler var de vanligste smykkene i vikingtiden.

Bildet kan inneholde: naturlig materiale, gjøre, gass, metall, sirkel.

Den såkalte "Buddhabøtta" fra Osebergfunnet.

Flere tiår med tverrfaglig forskning har gjort bildet av vikingtiden klarere, men det er fortsatt mye vi ikke vet. Derfor må vi ta vare på den viktige delen av kulturarven som gjenstandene fra vikingtiden er, for generasjoner etter oss vil ha andre spørsmål som gjenstandene kan belyse.

Vikingtidsmuseet blir verdens ledende museum om vikingtiden. Vikingtiden fascinerer oss grenseløst. Vi har rike og varierte arkeologiske funn fra perioden. Og sagaskriverne beskriver en intens periode fylt av vakre (og voldelige) historier. På Vikingskipshuset viste vi skip og gjenstander fra fire skipsgraver. Det nye museet gir et mer komplett bilde av hele vikingtiden. I magasinene har museet over 50 000 gjenstander fra vikingtid. Publi­kum skal få oppleve vikingskipene i et nytt miljø, men også hele bredden og dybden i verdens fineste samling oldsaker fra vikingtiden, bearbeidet og tilrettelagt av de fremste forskerne på vikingtid.

Vikingskipene

Oseberg

Osebergskipet ble bygget rundt år 820 evt. og er laget av eik. Skipet er rikt dekorert med utskåret dyreornamentikk som slynger seg opp langs baugen og ender i et buet ormehode. Et slikt utsmykket skip har vært reservert for spesielle medlemmer av aristokratiet.
Skipet er klinkbygd og består av 12 bordganger. Hver bordgang overlapper den nedenfor, og er festet med jern-nagler. Bordgangene under vannlinjen er de bare 2-3 cm tykke, mens de to øvre radene er litt kraftigere. Dekket er laget av løse furuplanker. Masten er også av furu og var opprinnelig mellom 10 og 13 meter høy. Osebergskipet kan både seiles og roes. Det er 15 årer hull på hver side så fullt bemannet ville mannskapet bestått av 30 roere. Årene er laget av furu, og noen av dem viser spor av malte dekorasjoner.

Gokstad

Gokstadskipet ble bygd rundt år 890 evt. Det er et fleksibelt og raskt skip godt egnet til seilas på åpent hav. Gokstadskipet kunne både seiles og roes, det er hull til 16 årer langs hver skipsside som gir plass til 32 roere. 

Det er ingen rester etter tofter, antakelig har roerne sitte på kister, som også kunne inneholde personlig utstyr. Gokstadskipet er laget av eik og er 5,18 m breitt og 23,22 m langt. 

Det er klinkbygd med 16 rader av bordganger. Dei ni bordgangene under vannlinja er bare to til tre cm tjukke, noe som gjør skipssiden både lett og fleksibel. Kjølen er laga av ett stykke rett eiketre. Dekket består av furuplanker som kan løftes opp slik at mannskapet lett kunne øse ut vann ved behov. 

Tune

Tuneskipet ble bygget rundt 910 evt. og er et klinkerbygd skip laget av eik. Skipet er anslått til å ha vært 18,7 m. langt, 4,2 m. bredt og å ha hatt 12 rader med bordganger. I skipets nåværende tilstand kan vi bare se de 10 nedre radene, men det er hull og merker for å feste de to øverste radene. 

De to ekstra bordgangene ville gitt et tilstrekkelig høyt fribord for å hindre ganske store bølger i å slå inn i skipet. Tuneskipet har et kraftig feste for masten, noe som ville ha gjort det mulig med et seil på opptil 100 kvadratmeter. Kombinert med skrogets form gjorde dette skipet til et raskt, havgående fartøy med utmerkede seilegenskaper. 

Skipet var også godt egnet til å flytte folk raskt, en viktig kvalitet for et krigsskip. Kanskje dette var Tuneskipets hovedfunksjon.

Viktige funn

Dyrehodestolpene

Bildet kan inneholde: menneskekroppen, dinosaur, skulptur, terrestrisk dyr, fawn.

Fem flott utskårede dyrehoder ble funnet i Oseberg-graven, fire ble funnet inne i selve gravkammeret, mens en ble funnet på forskipet. De fire i gravkamrene var forbundet med et tau som gikk gjennom munnen på hodene som en tømme. Nederst på halsen har det vært festet et skaft som var om lag en halv meter langt. Med det kunne hodene bæres eller festes til vegger, for eksempel ved et høysete.

Selv for en erfaren treskjærer har det vært utfordrende å lage dyrehodene. Det ser ut til at de er laget av ulike treskjærere. Ingen av dyrehodene er like, og to av dem er også dekorert med sølvnagler.

Gullsporen

Denne gullsporen ble funnet i 1887 på Rød gård i Rygge under pløyearbeid, sammen med et tilhørende gullbeslag. 30 år senere kom det andre beslaget for dagen i den samme åkeren. Det ble ikke funnet spor etter en grav, så gullsakene har havnet i jorda på en annen måte. Sporer festes til støvlene og brukes til å kontrollere hesten under ridning. De brukes i par, men den andre sporen er aldri funnet.  

Sporen er den eneste av sitt slag fra vikingtidens Skandinavia. Den er dekket av intrikate mønstre i gullperletråd og påloddede gullkorn og forestiller dyr og mønster i vikingtidens Borrestil. Den var trolig laget av en skandinavisk gullsmed på 900-tallets annen halvdel. En teori er at sporen ble laget i et dansk, kongelig verksted.

Gjermundbu

Bildet kan inneholde: lokk, hjelm, sirkel, gjøre, auto del.

Hjelmen fra Gjermundbu ble funnet under utgravningen av en gravhaug på Ringerike i 1943. Utgravningen viste at dette var det siste hvilestedet til en mektig mann som døde en gang mellom 950 og 975. 

Han ble begravd med fullt rytterutstyr, et sverd, to spyd, to økser, ringbrynje, kjøkkenutstyr og spillebrikker. Hjelmen fra Gjermundbu er inspirasjonen for nesten alle rekonstruksjoner som brukes i reenactment, film, spill og lignende. Det har aldri vært festet horn til hjelmen.

3D-scanning

Bildet kan inneholde: svart, erme, se, bil dekk, gjøre.

Gjenstandene fra vikingtida er en unik del av kulturarven og derfor er det viktig å ta vare på dem for fremtidige generasjoner. Ett trinn på veien er å dokumentere gjenstandene digitalt ved hjelp av 3D-skanning som fungerer som digital sikring både av selve gjenstanden, men også den informasjonen gjenstanden gir oss. 3D-modellene gjør det mulig å undersøke gjenstanden uten å håndtere dem. Det skåner de skjøre gjenstandene, men like viktig er det at gjenstandene blir tilgjengelige for flere. 

Konservering

Bildet kan inneholde: bord, svart og hvit, stil, skrivebord, monokrom fotografering.

Restaureringen av tregjenstandene fra Oseberg bød på store problem. En enkelt gjenstand kunne bestå av flere hundre deler. Hver eneste del måtte prepareres slik at de ferdige delene kunne settes sammen til en nøyaktig rekonstruksjon av den opprinnelige gjenstanden. Det kunne være mer enn ett års arbeid å preparere og restaurere en av sledene. Datidas mest avanserte metode for behandling av slikt treverk var å koke det i konsentrert alunoppløsing. Dessverre har dette ført til at gjenstandene i dag er svært skjøre.