English version of this page

Forskning

Vikingtidsmuseet er en del av Kulturhistorisk museum, som er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie.

Folk jobber på et utgravingsfelt.Gjellestadprosjektet

Hva gjemmer seg i Gjellestadskipet? Hør, se og les om funnene og tolkningene fra utgravningen 2020-2021 og det pågående etterarbeidet. Utgravingen av Gjellestadskipet er det første vikingskipsutgravingen som er gjort i Norge siden utgravingen av det velkjente Osebergskipet i 1904.

Forskningsgrupper og -prosjekter

Les mer om forskningsprosjekter og -grupper på Kulturhistorisk museum.

Mann jobber på laboratoriumDet kommende forskningssenteret ved museet

Det nye Vikingtidsmuseet skal bli en verdensledende museums- og forskningsinstitusjon innen vikingtid, og skal være anerkjent både nasjonalt og internasjonalt for sin forskning om vikingtiden.