English version of this page

Vikingtiden

Vikingtiden varte fra siste halvdel av 700-tallet til siste halvdel av 1000-tallet.

Bildet kan inneholde: hall, interiørdesign, gulv, gulv, bygning.

Vikingtiden er en periode da folk fra Norge, Sverige og Danmark reiste til andre deler av verden i stor skala. Ved hjelp av seil og gode havgående skip gjorde de seg gjeldende som en politisk faktor i Europa. Det er også nå Norge utvikler seg til å bli et kongedømme, under påvirkning av møtene mellom skandinaviske folk og andre samfunn og kulturer.

Reiser

Bildet kan inneholde: vann, båt, kjøretøy, vannfartøy, sjøarkitektur.

Vikingskipene er selve symbolet på vikingtiden og vikingenes reise er et yndet motiv både i sagalitteraturen og i moderne populærkultur. Folk fra Skandinavia reiste ut i verden i stor skala.  På de mange reisene vestover, sørover og østover kom de i kontakt med andre kulturer og samfunn og brakte rikdommer og nye ideer med seg hjem, samtidig som de brakte sine egne smykker, våpen og skikker ut i verden. Vikingenes reiser og møter med andre kulturer dannet på mange måter grunnlaget for de store samfunnsendringene som skjedde i Skandinavia i løpet av Vikingtiden.

Skatter

Bildet kan inneholde: naturlig materiale, mønster, kunst, metall.

Sommeren 1834 jobbet en husmann på Nedre Hoen gård i Viken. Han skulle hjelpe bonden å drenere en myr på eiendommen. Under grøftearbeidet fikk han sitt livs overraskelse da han gravde fram Norges største gullskatt fra vikingtiden. Hoenskatten består av en enestående samling av kostbarheter; store gullringer, frankiske gullsmykker, arabiske mynter, fargerike perler, romerske antikviteter og en engelsk ring. Skatten speiler vikingenes reiser og kontaktnettverk; fra Kalifatet i øst til England i vest.

Den voldelige vikingen

Bildet kan inneholde: tre, gjøre, metall, mote tilbehør, nikkel.

Våpnene og krigsutstyret fra vikingtiden vitner om et samfunn der makt og status tilhørte de som ikke var redd for å bruke vold. Våpenkulturen og prinsippet om de sterkestes rett gjorde vikingoverfallene mulige og mange lot seg friste av muligheter til rikdom, høy status og makt - dersom de overlevde. Det fantes ingen sentralstat i vikingtiden, og folk var avhengig av ætten for beskyttelse. Men samfunnet var ikke lovløst. Folket i Skandinavia var opptatt av individuell etikk og moral. Det fantes lover og regler, og saker kunne legges frem på Tingene for å løses. 

Religion

Bildet kan inneholde: skulptur, statue, tre, gjenstand, reptil.

For vikingen var religion ikke et spørsmål om å tro - religion var ganske enkelt verdenen de levde i. Det handlet om hvordan verden ble til, hvordan den fungerte, og hvordan den ville gå under ved ragnarok. Vikingene mente at menneskene holdt til midt i verden, guder og jotner hadde sine områder, men det fantes også andre skapninger som alver, diser, huldrer og dverger. De bodde i skogene, i innsjøene, i himmelen og i jord og fjell. Noen var hjelpere, andre fryktet, og selv om de sjelden ble sett, var det aldri noen som tvilte på deres eksistens.

Et samfunn i endring

Bildet kan inneholde: gjenstand, religiøst element, tre, gjøre, kryss.

Gjennom sine mange reiser kom vikingene i kontakt med kristne. Etter hvert gikk mange skandinaver over til kristendommen, enten av personlig overbevisning, eller fordi dette var viktig for allianser innen handel og politikk. Hjemme i Skandinavia var politikk og religion nært forbundet, og konger og herskere brukte både tvang, vold og belønning for å innføre kristendommen. Blant folk flest levde den tradisjonelle religionen og kristendommen side om side en god stund inn på 1000-tallet. 

Begravelser

Bildet kan inneholde: stemning, himmel, naturlig landskap, tre, anlegg.

Vikingene begravde sine døde på mange forskjellige måter. Selve graven kunne være alt fra en stor gravhaug til ingen forhøyning i det hele tatt. De døde kunne kremeres sammen med gravgaver, og aske og rester lagt i graven, eller den døde kunne begraves ubrent. Ofte ble dyr, spesielt hester, lagt i gravhaugen sammen med den døde. I mange graver ble den døde lagt i en båt eller et skip. Det kan ha vært tenkt som et transportmiddel for den avdøde til bruk på reisen til dødsriket

Vikingskipene i museets samling

Flere samlinger fra vikingtid

Denne siden er under utvikling.